Telelogopedi


Dette er Språktrening – rett hjem til deg, der du er!

Telelogopedi er logopedisk språktrening via pc eller nettbrett. Dette innebærer at logopeden og klienten kan sitte på hver sin kant av landet og utøve logopedisk oppfølging.

Det Nasjonale rettingslinjene for behandling og rehabilitering ved hjerneslag anbefaler rask og hyppig språktrening hos logoped, nettopp for å gi klienten best mulig prognose.


https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/hjerneslag/rehabilitering-etter-hjerneslag/syn-horsel-og-kommunikasjon

 

Mange kommuner i Norge mangler logopeder, vi har alt for få logopeder i landet! Det er særlig utkantstrøkene som rammes. Telelogopedi gjør at flere kan få tilgang til logoped og man slipper lange reiser.  Logopeden kommer hjem til deg, uansett hvor du bor. Dette er ikke det samme som å møtes fysisk, men et fullverdig og sikkert tilbud. 

Telelogopedi oppstod for fullt under koronaepidemien og er en del av fremtiden for logopedyrket.


https://www.sunnaas.no/fag-og-forskning/innovasjon/innovasjonsprosjekter/telelogoped


Denne formen for undervisning passer for de fleste, men i noen tilfeller kan det kreves at pårørende, nærpersoner eventuelt helsepersonell kan bidra til å koble opp pc, gjennomføre øvelser og motta veiledning for trening mellom behandlingstimene.

For å kunne ha telelogopedi kreves følgende:

  1. Du må ha egen PC eller Nettbrett med kamera, mikrofon og høyttaler
  2. Et stabilt internett
  3. Et rom der du kan sitte uforstyrret

 

Ønsker du informasjon kan du ta kontakt

logoped.rita@gmail.com

Mobil: 95236563

Nyeste kommentarer

29.10 | 09:30

Rita skaper trygghet, er tydelig i sin læring. Setter seg godt inn i din situasjon, er meget kunnskapsrik. Motiverer, er tålmodig og har oppriktig interesse for klienten. Gjennomgående profesjonell.

Del denne siden