Refusjon

Takster / Priser

Mosjøen logopedtjeneste har mønsteravtale med HELFO og følger derfor til enhver tid deres satser dersom man ønsker å betale privat. Disse satsene er fastsatt av Norsk Logopedlag (NLL), som jeg er medlem av. Les mer om takstene på HELFO sine sider.

Refusjon

Alle som opplever vansker med språk, tale, stemme eller svelging har rett til å få dekt alle utgifter til undersøkelse og behandling. Dette er hjemlet i folketrygdloven § 5-10. HELFO (Helseøkonomi­forvaltningen) gir full støtte til undersøkelse og behandling hos privatpraktiserende logoped der de har godkjent dette. 

Jeg kan være behjelpelige med denne søkeprosessen.Dersom du har henvisning fra lege så er undersøkelse og behandling gratis hos logoped.

Nyeste kommentarer

29.10 | 09:30

Rita skaper trygghet, er tydelig i sin læring. Setter seg godt inn i din situasjon, er meget kunnskapsrik. Motiverer, er tålmodig og har oppriktig interesse for klienten. Gjennomgående profesjonell.

Del denne siden