Oralmotorikk

 

Oralmotorikk handler om tale, mimikk, spising, drikking, rensing av munnhulen og håndtering av spytt. Dette er munn- og ansiktsfunksjoner, også kalt orofaciale funksjoner. 

Retningslinjer for oralmotorisk trening 

Både når vi snakker, spiser og drikker bruker vi sammensatte muskelbevegelser i og rundt munnen. Disse bevegelsene kaller vi gjerne oralmotoriske ferdigheter og de inkluderer både sensoriske og motoriske elementer. Dette er ferdigheter vi normalt sett ikke tenker over at vi har, og hos noen tilegnes ikke disse av seg selv. Ved snakking og spising med munnen brukes muskler i blant annet kjeve, lepper og tunge i et finjustert samspill, og for flere, er dette ferdigheter som må øves opp.

For mange barn med utviklingsvansker, mennesker med nevrologiske tilstander eller voksne som har opplevd slag, påfølgende ansiktslammelser eller naturlig alderdom,  er det nyttig å trene opp styrke, utholdenhet og presisjon i disse musklene.

Sikling med årsak i det oralmotoriske, enten på grunn av nedsatt sensorisk eller svake motoriske ferdigheter, kan ofte reduseres ved hjelp av målrettet og tilpasset øving. I noen tilfeller har nedsatt oralmotoriske funksjoner sammenheng med stramt tungebånd.

Som logoped kan jeg kartlegge de oralmotoriske ferdighetene og utarbeide treningsprogram som kan bidra til å enten gi bedring eller stabilitet i oralmotorisk funksjon.

For noen kan målet med logopedøvelsene være å redusere overømfintlighet i munnområdet og fremkalle bevegelser i tunge og lepper gjennom sensorisk stimulering. Trening av oralmotorikk er, i likhet med annen type trening, mest effektiv hvis den gjøres daglig eller flere dager i uka. Til denne typen trening finnes flere hjelpemidler (feks Talk Tools eller Letzip) Som logoped kan jeg være behjelpelig med å søke om via Hjelpemiddelsentralen.