Parkinsons sykdom

Parkinsons sykdom er en nevrodegenerativ sykdom, hvor nerveceller i det sentrale sentralnervesystemet gradvis brytes ned. Parkinsons sykdom rammer begge kjønn og sykdomsutviklingen og symptomene varierer fra person til person. https://parkinson.no/om-parkinson/om-parkinsons-sykdom

Hva kan en logoped kan hjelpe deg med?

Parkinsons sykdom rammer ikke bare fysisk bevegelighet. Forskningen viser til at så mange som 89 prosent av de som blir rammet av denne sykdommen vil før eller siden oppleve vansker knyttet til kommunikasjonsevnen.

Det er muskulaturen som inngår i taleproduksjon som rammes. Her er det stor variasjon på hvordan evnen til kommunikasjon og hvilket tidspunkt kommunikasjonsevnen i forløpet svekkes. Det er reduksjon i stemmekvalitet og formidlingsevne som oftest rammes.


Symptomer på vansker med taleevnen kan være:

• Lav og/eller luftfylt stemme

• Mumling

• Monoton tale

• Heshet

• Manglende mimikk

• Hurtig eller redusert taletempo

• Bruker lang tid på å svare

• Ordletingsvansker


Mange med Parkinsons sykdom opplever ikke disse kommunikasjonsvanskene selv, men gjennom stadige påminnelser fra omgivelsene blir de gjort oppmerksomme på at de for eksempel snakker for lavt eller mumler. En person med Parkinsons Sykdom har ofte vanskeligheter med å høre at egen stemme blir svakere og talen mer utydelig. Personens evne til - og tolking av egen uttale og stemmekraft, svekkes. Det skyldes at man feiltolker sin egen stemmekraft og opplever sin egen stemmestyrke som normal. (www.parkinson.no)
Parkinson rammer ikke bare hvordan man går eller beveger seg, tale/stemme eller kommunikasjonsevnen men også evnen til å spise og svelge mat.

Symptomer på svelgevanske

· Vansker med å tygge og bearbeide mat.

· Forsinkelse når du skal sette i gang svelging, det vil si at du holder mat og drikke i munnen mer enn 3 sekunder etter tygging.

· Lekkasje: mat og drikke kan renne ut av munnen.

· Rester av mat blir liggende i munnen etter at du har spist.

· Surklete stemme etter svelging, eller mye slim i munnen og i svelget som påvirker stemmekvaliteten og gjør det tyngre å svelge.

· Hoste, under og/eller etter måltidene

· Følelsen av at maten sitter fast i halsen

· Endra pustemønster/ vansker med å puste både før og etter svelging.

· Hoster/kremter ved måltidet.

· Mat fester seg i halsen og du må ettersvelge flere ganger.

· Mat og drikke kjem opp i nesen.

· Du bruker mer enn 30 minutter på et måltid

· Vansker med å holde vekta

· Unngår enkelte matvarer

· Har nedsatt appetitt

· Å du unngår å spise sammen med andre

Legen kan henvise til logoped for opptrening - i gruppe eller enetimer. Anbefaler å starte tidlig med trening for å forebygge.

Logopeden vil hjelpe deg med tale, stemme, kommunikasjon og svelgevansker.

Jeg er medlem av Parkinson Net. I Lenken under kan du søke opp hvilke fagpersoner som arbeider med Parkinsonssykdom i ditt distrikt

https://parkinson.no/behandling-og-rehabilitering/parkinsonnet


Rita Kleivhaug

Mosjøen logopedtjeneste

Telefon: 95236562