Stemmevansker

Stemmevansker kan oppstå som følge av sykdom, skade eller feilbruk av stemmen. Vanskene kan føre til forstyrrelser i stemme eller taleapparatet 

  • Ubehag i hals og svelg
  • Stemmetretthet
  • Vedvarende heshet
  • Svak stemme
  • Delvis bortfall av stemmen

Ulike typer stemmevansker

Stemmevansker kan være av funksjonell eller organisk karakter, eller en blanding av disse. 

Hva er Funksjonelle stemmevansker

Funksjonelle stemmevansker er en fellesbetegnelse på stemmevansker som har oppstått grunnet uhensiktsmessig bruk av musklene som styrer stemmeproduksjonen. Overdreven muskelaktivitet i forbindelse med stemmebruk, kan føre til ubehag, smerter og tretthet i stemmen. Likedan kan stress og vanskeligheter i hverdagen være medvirkende faktorer når stemmen svikter. 

Noen risikofaktorer for funksjonelle vansker:

  • Dårlig stemmeteknikk
  • En «snakkesalig» personlighet
  • Stemmekrevende yrke/hobbyer
  • Pusterelaterte sykdommer

Hva er Organiske stemmevansker

Organiske stemmevansker skyldes sykdom eller skade i muskulatur eller nervebaner til strupen. Disse skadene kan være medfødte eller ervervede. Ved undersøkelse hos øre-nese-hals lege vil man i slike tilfeller se endringer eller unormale forhold i strupen.

Eksempler på organiske stemmevansker kan være svulster og polypper på stemmebåndet, og lammelser av musklene i strupen. 

Nevrologiske stemmevansker

Regnes som en undergruppe av organiske stemmevansker. Her skyldes vanskene sykdom eller skade på nervebanene til strupen.

Nevrologiske stemmevansker kan eksempelvis gjelde pareser/lammelser som skjer ved skade på nervene til stemmebåndet. Skaden kan oppstå under kirurgi eller ved andre organiske endringer i kroppen. Organiske endringer kan være muskelknuter, hevelser eller svulster, disse legger press på nerven til stemmebåndet.

Blandingsårsaker

En betegnelse på stemmevansker som kan skyldes både organiske og funksjonelle faktorer. Uhensiktsmessig stemmebruk kan eksempelvis forårsake organiske endringer i strupen, mens en organisk vanske på sin side kan føre til feilbruk av stemmen, som igjen kan resultere i en funksjonell vanske. I mange sammenhenger kan man derfor ikke trekke en klar grense mellom funksjonelle og organiske vansker.

Andre sykdommer

Stemmevansker kan også oppstå sekundært til andre sykdommer, som Parkinsons sykdom, Multippel sklerose, lungesykdommer og hjerneslag. Enkelte transkjønnete kan oppleve stemmevansker, og kan etter henvisning fra Rikshospitalet, regionalt ressurssenter i vestfold og Statped  få logopedisk oppfølging.

Krav på hjelp

Barn og voksne med stemmevansker har rett til behandling ifølge opplæringsloven. Dette er kommunens ansvar. Dersom kommunen ikke kan tilby behandling, kan det søkes til HELFO for å få dekt utgiftene hos privatpraktiserende logoped. Jeg kan være behjelpelig med denne søkeprosessen.

Nyeste kommentarer

29.10 | 09:30

Rita skaper trygghet, er tydelig i sin læring. Setter seg godt inn i din situasjon, er meget kunnskapsrik. Motiverer, er tålmodig og har oppriktig interesse for klienten. Gjennomgående profesjonell.

Del denne siden