Mine tjenester

Utredning

En utredning vil kunne bestå av samtale med klient (og foresatte/pårørende), observasjon, testing og rapport med anbefalinger for videre oppfølging. Jeg kan utrede og kartlegge vansker innenfor alle de logopediske fagområdene;

Behandling / oppfølging:

Jeg tilbyr behandling eller rehabilitering av vanskene, tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Jeg ønsker i tillegg å samarbeide nært med klienten/foresatte/pårørende for å utarbeide en felles målsetning med behandlingen. Denne vil ta utgangspunkt i både hva tidligere utredning viser om utfordringer og styrker, samt deres personlige oppfatninger og ønsker.

Rådgivning

Kommunikasjonsvansker i tilknytning til språk-, stemme- eller taleforstyrrelser kan medføre store konsekvenser og innvirkninger for en persons liv og livskvalitet. Rådgivning er derfor en sentral del av behandling og oppfølging innenfor alle de logopediske områdene, både til klientene selv og til foresatte/pårørende.

Nyeste kommentarer

29.10 | 09:30

Rita skaper trygghet, er tydelig i sin læring. Setter seg godt inn i din situasjon, er meget kunnskapsrik. Motiverer, er tålmodig og har oppriktig interesse for klienten. Gjennomgående profesjonell.

Del denne siden