Mosjøen logopedtjeneste

Privatpraktiserende logopetjeneste som eies og drives av logoped MNLL Rita Kleivhaug

Rita Helen Kleivhaug 

Telefon: 95236563

Org. nr.: 923 227 342

Jeg er medlem av NLL - Norsk logopedlag

Mosjøen logopedtjeneste har avtale med Pasientreiser.

I hovedsak tar jeg imot kunder på kontoret i Torolfsgate 9, Mosjøen. Hjemmebesøk og videokonsultasjoner blir vurdert individuelt. Jeg reiser ut til institusjoner/omsorgsboliger i Vefsn kommune

Utdanning:

  • Master i logopedi fra universitetet i Trondheim, NTNU: 2019
  • Utdannet barnehagelærer fra Universitetet i Nordland: 2010
  • Sosialpedagogikk fra Høgskolen i Innlandet: 2006

 Arbeidserfaring:

Privatpraktiserende logoped i Nord Gudbrandsdalen 2019 -2020

Privatpraktiserende logoped i Vefsn kommune fra 2020

Sertifiseringer:

Sertifisert for nevromuskulær elektrostimulering (NMES) med VitalStim

Med vennlig hilsen

Rita Helen Kleivhaug

Rita Helen Kleivhaug 

logoped.rita@gmail.com

Telefon: 95236563

Org. nr.: 923 227 342

Nyeste kommentarer

29.10 | 09:30

Rita skaper trygghet, er tydelig i sin læring. Setter seg godt inn i din situasjon, er meget kunnskapsrik. Motiverer, er tålmodig og har oppriktig interesse for klienten. Gjennomgående profesjonell.

Del denne siden